Parc Cybi, Safle Rheoli Ffiniau Caergybi

Mae gwybodaeth a diweddariadau am Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi, Caergybi bellach yn cael eu cadw ar y wefan isod: Parc Cybi, Safle Rheoli Ffiniau Caergybi | LLYW.CYMRU

Mae’r Cyfleuster Ffiniau Mewndirol a arweinir gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi’i leoli mewn llain wahanol ym Mharc Cybi ac mae’n cynnal archwiliadau a thollau Llu’r Ffiniau. I gael gwybodaeth am Gyfleuster Ffiniau (CThEM), ewch i: Holyhead inland border facility – GOV.UK (www.gov.uk)